خبرها

اخبار

خبرها

 قبض برق ماهانه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • برق هم گران شد| قبض برق پرمصرف‌ها ماهانه و با 16 درصد افزایش صادر می‌شود