فال حافظ

فال حافظ

صوفي نهاد دام و سر حقه باز کرد
بازي چرخ بشکندش بيضه در کلاه
ساقي بيا که شاهد رعناي صوفيان
اين مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت
اي دل بيا که ما به پناه خدا رويم
صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت
فردا که پيشگاه حقيقت شود پديد
اي کبک خوش خرام کجا مي روي بايست
حافظ مکن ملامت رندان که در ازل
بنياد مکر با فلک حقه باز کرد
زيرا که عرض شعبده با اهل راز کرد
ديگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد
و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد
زان چه آستين کوته و دست دراز کرد
عشقش به روي دل در معني فراز کرد
شرمنده ره روي که عمل بر مجاز کرد
غره مشو که گربه زاهد نماز کرد
ما را خدا ز زهد ريا بي نياز کرد

تعبیر فال : با ریا و حیله به مقصود نخواهی رسید. سعی کن با مردم بی غل و غش و صادق باشی. حقیقت هرگز پنهان نمی ماند و حیله گر و دروغ گو سرانجام رسوا خواهند شد. دوستان را فریب نده. عشق بی ریای خود را نثار خانواده کن تا به آسایش و اطمینان برسی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای somagh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:somagh.ir